RODINNÁ TERAPIE ZA PODPORY DVOU TERAPEUTŮ

Pracujeme ve dvojici žena-muž
Pohled dvou terapeutů proces urychlí

Rodinná terapie je zaměřená na hledání způsobů zlepšení vztahů pro všechny členy rodiny, může jim pomoci lépe si porozumět, zlepšit komunikaci a řešit konflikty. 

Rodinná terapie se dívá na rodinu jako na systém, ve kterém mají všichni členové vzájemně významný vliv, ať už to vědí, nebo ne, a v níž každý člen ovlivňuje povahu celého systému a zároveň je tímto systémem ovlivňován.

​Může být užitečná v situacích kdy rodina zažívá konflikty, stres, zármutek, nebo zlost. Může všem členům rodiny pomoci lépe si vzájemně porozumět a naučit se přiblížit jeden druhému.

V rodinné terapii můžeme pracovat např. s rodiči a dětmi, dospělými sourozenci, matkou a dospělou dcerou, apod.

Délka terapeutického sezení: 60 minut
Cena: 2500 Kč

Uvedená cena je za terapii v přítomnosti dvou terapeutů. Pokud je pro vás cena překážkou, je možné domluvit se na nižší ceně, s ohledem na vaše možnosti.

Sezení trvá 60 minut včetně uvítání a rozloučení.

Platba za rezervované sezení probíhá před termínem setkání na účet 3587241359/0800.

Zrušit konzultaci je možné nejpozději 24 hodin předem telefonicky nebo prostřednictvím sms. V případě, že konzultaci nezrušíte a nedorazíte na ni, je nutné tuto uhradit v plné výši. Výjimkou jsou nenadálé situace (např. úraz), které se řeší individuální dohodou. V případě, že nemůžete ze zdravotních důvodů dorazit, lze po domluvě konzultaci realizovat online formou.