PÁROVÁ TERAPIE ZA PODPORY DVOU TERAPEUTŮ

Pracujeme ve dvojici žena-muž 
Pohled dvou terapeutů proces urychlí

Párová terapie umožňuje páru prohlédnout si svůj vztah, uklidnit a zpevnit jej, naučit se lépe komunikovat a porozumět jeden druhému.

Stává se, že do vztahu vstoupí krize a partneři pak žijí v atmosféře, která ani jednomu z nich nevyhovuje. Aby se situace mohla zlepšit, je důležité o problémech společně mluvit. To je ale těžké, lidé se problematickým tématům vyhýbají. Bez toho, aby si partneři o svých problémech promluvili se ale krize nevyřeší.

Partnerská terapie je bezpečným prostorem, ve kterém jde právě o možnost mluvit. Může pomoci znovu objevovat schopnost být jeden k druhému vnímavějším a posílit empatii a porozumění.

Délka terapeutického sezení: 60 minut
Cena: 2500 Kč

Uvedená cena je za terapii v přítomnosti dvou terapeutů. Pokud je pro vás cena překážkou, je možné domluvit se na nižší ceně, s ohledem na vaše možnosti.

Sezení trvá 60 minut včetně uvítání a rozloučení.

Platba za rezervované sezení probíhá před termínem setkání na účet 3587241359/0800.

Zrušit konzultaci je možné nejpozději 24 hodin předem telefonicky nebo prostřednictvím sms. V případě, že konzultaci nezrušíte a nedorazíte na ni, je nutné tuto uhradit v plné výši. Výjimkou jsou nenadálé situace (např. úraz), které se řeší individuální dohodou. V případě, že nemůžete ze zdravotních důvodů dorazit, lze po domluvě konzultaci realizovat online formou.