Petr Novák

Individuální, párový a rodinný psychoterapeut a kouč

Petr (ročník 1968) je akreditovaným členem Společnosti rodinných a systemických terapuetů (SOFT).

Je absolventem vzdělávacího koučovacího programu společnosti QED group​. Má dvacet let zkušeností v oblasti vedení lidí. 

Terapie vede jak v češtině, tak v angličtině. Více o Petrovi zde

Veronika Cvečková

Individuální, párová a rodinná terapeutka, mediátorka a koučka

Veronika (ročník 1973) je akreditovanou členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Je absolventkou výcviku v Modelu růstu americké psychoterapeutky Virginie Satirové. Od roku 2003 pracuje v oboru organizační psychologie. Přes 20 let žila v USA a Kanadě. Terapie a mediace vede jak v češtině, tak v angličtině. 
Více o Veronice zde.

Ve své práci jsme vázáni etickým kodexem profesních organizací, jichž jsme členy.