MEDIACE

Mediace může být užitečná pro páry, které se rozhodly ukončit partnerský vztah, ale potřebují se dohodnout na péči o dítě/děti, rozdělení majetku, atd. Mediace vám umožní rozejít se v dobrém nebo vám přinejmenším tento náročný proces ulehčí.

Mediační sezení trvá 3 hodiny. V některých případech stačí pouze jedno sezení. V jiných případech je potřeba více sezení. Cílem mediace je dohoda, která je přijatelná pro oba účastníky mediace a k jejímuž plnění jsou obě strany ochotné se zavázat. Dohoda může být v psané nebo v nepsané formě.

Mediaci vede jeden mediátor.

Délka mediačního sezení: 3 hodiny
Cena: 3000 Kč

Pokud je pro vás cena překážkou, je možné domluvit se na nižší ceně, s ohledem na vaše možnosti.

Mediační sezení trvá 3 hodiny včetně uvítání, 15-minutové přestávky a rozloučení.

Platba za rezervované sezení probíhá před termínem setkání na účet 115-5862370227/0100.

Zrušit konzultaci je možné nejpozději 24 hodin předem telefonicky nebo prostřednictvím sms. V případě, že konzultaci nezrušíte a nedorazíte na ni, je nutné tuto uhradit v plné výši. Výjimkou jsou nenadálé situace (např. úraz), které se řeší individuální dohodou. V případě, že nemůžete ze zdravotních důvodů dorazit, lze po domluvě konzultaci realizovat online formou.